บิสแซโคดิล (Bisacodyl)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 5 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นหรือเพิ่มการบีบตัวของลาไส้ใหญ่ ช่วยให้ถ่ายอุจจาระเพื่อ – บรรเทาอาการท้องผูก – ขับอุจจาระก่อนตรวจหรือผ่าตัดลำไส้ – ขับอุจจาระก่อนตรวจหรือผ่าตัดลาไส้ใหญ่หรือทวารหนัก
คำแนะนำในการใช้ยา – หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอาจทาให้ระบบการขับถ่ายผิดปกติเช่น ท้องผูกเรื้อรังเนื่องจากลาไส้ไม่บีบตัว
– ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว รับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ และออกกาลังกายสม่ำเสมอ
– ควรถ่ายอุจจาระทุกวันให้เป็นนิสัย ไม่กลั้นอุจจาระ
– ถ้ายังคงมีอาการท้องผูกหลังใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการท้องผูก
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – อาเจียนรุนแรง ท้องร่วงรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรง มึนงง หน้ามืดเป็นลม มีภาวะขาดน้ำรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
– ถ่ายเหลว ท้องอืด ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน ปวดเกร็งท้อง อ่อนเพลีย น้าหนักลด
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– มีภาวะลาไส้อุดตัน ลาไส้อักเสบเฉียบพลัน มีแผลในลำไส้ใหญ่
– มีภาวะขาดน้ำรุนแรง ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง
– เพิ่งผ่าตัดลำไส้ หรือไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – ระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยหรือยังไม่สามารถถ่ายอุจจาระหลังจากกินยานี้
– การใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
– การใช้ยานี้เป็นประจา อาจทำให้ติดยาเนื่องจากลำไส้ขาดแรงบีบตัว ทาให้ไม่สามารถถ่ายอุจจาระได้เองหากไม่กินยา
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. <a href=”http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx</a>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *