พาราเซตามอล (Paracetamol)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 325 และ 500 มิลลิกรัม ยาน้ำเชื่อมขนาด 120 มิลลิกรัม/5ซีซี
ข้อบ่งใช้ ยาแก้ปวด, ยาลดไข้ ไม่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
คำแนะนำในการใช้ยา – ควรระวังในการกินร่วมกับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย เช่น ยาแผงบรรเทาหวัด ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น เพราะอาจทำให้ได้รับยาซ้ำซ้อนจนเกินขนาด
– ขนาดยา ไม่ควรเกิน 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง ในเด็กและไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิกรัม/ครั้ง รวมทั้งไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัม/วัน ในผู้ใหญ่ และไม่ใช้ติดต่อกันเกิน 5 วัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ
– ผู้ป่วยโรคตับไม่ควรกินเกิน 500 มิลลิกรัม/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน ในผู้ใหญ่
– การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยานี้ อาจทำให้เกิดพิษต่อตับเพิ่มขึ้น
– ถ้ารับประทานยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน อาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาภายใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หากรับประทานยาต่อเนื่องแล้วมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือ ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – การกินยาเกินกว่าขนาดที่ระบุไว้ อาจทำให้เกิดตับอักเสบและนำไปสู่ภาวะตับวายและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคตับอยู่ก่อน
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *