แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 600 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ใช้เพื่อรักษาภาวะขาดแคลเซียม เป็นยาเสริมในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน เป็นอาหารเสริมเมื่อได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร และใช้เป็นตัวจับฟอสเฟตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง
คำแนะนำในการใช้ยา – ใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
– ห้ามลดหรือหยุดกินยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบหรือเกิดอาการขาดยาได้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คลื่นไส้ ท้องอืด ท้องผูก ปวดท้อง
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเนื่องจากภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกิน ภาวะวิตามินดีเกิน มะเร็งไขกระดูก หรือโรคซาร์คอยด์
– ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะไตบกพร่องรุนแรงที่ไม่ได้ทำการล้างไต
– ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในปัสสาวะสูง
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ไม่ควรใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ ยากลุ่มบิสฟอตโฟเนต ยาโซเดียมฟลูออไรด์ ยาฆ่าเชื้อ (เช่น เตตราไซคลีน คีโตโคนาโซล ไอทราโคนาโซล ควิโนโลน) วิตามินดี ยาคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจน หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *