เฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 60 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ใช้บรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ และบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบตามฤดูกาล
คำแนะนำในการใช้ยา – กินยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร
– ควรหลีกเลี่ยงการการขับขี่ยานยนต์ หรือทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทางานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยานี้อาจทาให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – ปวดศีรษะ ง่วงซึม เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องอืด อาเจียน ท้องเสีย
– นอนไม่หลับ หงุดหงิด นอนหลับผิดปกติ หรือฝันร้าย / ฝันมากผิดปกติ
– เลือดกาเดาไหล ระคายคอ
– ปากแห้ง ผนังเยื่อบุแห้ง
– ใจสั่น อ่อนเปลี้ย หมดแรง
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ
– ยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียม และแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากจะทาให้การออกฤทธิ์ ของเฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์ ลดลง ดังนั้น แนะนาให้รับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
– ยาฆ่าเชื้ออิริโทรมัยซิน (erythromycin) หรือ คีโตโคนาโซล (ketoconazole) เนื่องจากทาให้ระดับยาของเฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์ในเลือดสูงขึ้น
– น้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ล หรือน้ำเกรปฟรุต เพราะจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ หรือ มีความบกพร่องของไตและตับ
– ระวังการใช้ยาในผู้ที่มีประวัติหรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากยากลุ่มนี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และอาการใจสั่น
– ระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
– ระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพไม่เป็นที่ยอมรับในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *