ซิมวาสแททิน (Simvastatin)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 20 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ – ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารเพื่อลดระดับไขมันในเลือด – ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
คำแนะนำในการใช้ยา – การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
– หากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุควรหยุดยาและกลับมาพบแพทย์ทันที
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – อาจพบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่อง หลังหรือตามตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กดเจ็บ ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งเกร็ง ปัสสาวะสีเข้ม หรือสีน้ำตาล ถ่ายปัสสาวะลำบาก หรือปัสสาวะออกน้อยลง
– อาการหลงลืม ความจำบกพร่อง นอนไม่หลับ ฝันร้าย สับสน
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
– ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับกำเริบ
อันตรกิริยาระหว่างยา ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากท่านกินยาอื่นอยู่โดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ชนิดอิริโทรมัยซิน คลาริโทรมัยซิน) ยาฆ่าเชื้อรา (ชนิดคีโตโคนาโซน และไอทราโคนาโซน) ยาต้านไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง ยาลดไขมัน (ชนิดเจ็มไฟโบรซิล) เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาตีกันแบบรุนแรงกับยานี้
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18].http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *