อีนาลาพริล (Enalapril)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 5 และ 20 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ – ยารักษาโรคความดันเลือดสูง โรคไต และใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว – แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
คำแนะนำในการใช้ยา – ควรใช้ยาควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารรสเค็ม ลดน้ำหนัก และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การรักษาได้ผลดี
– การรับประทานยานี้ร่วมกับ กล้วย ส้ม ทุเรียน มะละกอ แก้วมังกร บรอคโคลี่ ผักโขม ฟักทอง แครอท มะเขือเทศ ผักชี หัวปลี เป็นต้น อาจทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมสูง หากเกิดอาการเหนื่อย หัวใจและชีพจรเต้นผิดจังหวะ หรือเต้นช้า ให้กลับมาพบแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ยานี้อาจทำให้เกิดการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้งๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเอง เพราะจะให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ ซึ่งแพทย์จะทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ และห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2,3
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – หากท่านเป็นโรคตับ โรคไต วางแผนตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *