กลิบพิไซด์ (Glipizide)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 5 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ยาลดน้ำตาลในเลือด
คำแนะนำในการใช้ยา – ควรรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที
– ควรใช้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เพื่อให้การรักษาได้ผลดี
– หลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (อาจทำให้เกิด disulfuram-like reactions คือจะมีอาการหน้าแดง หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ขาบวม)
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ยานี้อาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำผิดปกติได้ อาจมีอาการหน้ามืด เหงื่อแตก รู้สึกหิว คลื่นไส้ ปวดศีรษะ มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเลื่อนเวลาหรืองดมื้ออาหาร หรือออกกำลังกายมากเกินปกติ ควรกินอาหาร อมลูกอม หรือดื่มน้ำหวานทันที หากยังไม่ดีขึ้นภายใน 15-30 นาที ควรรีบมาพบแพทย์
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วย G6PD (ภาวะพร่องเอนไซม์ จีซิกพีดี)
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *