“TikTok” ให้ความร่วมมือ เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ไวรัส COVID-19”

ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันนี้ ( 6 มี.ค.63 ) TikTok แพลตฟอร์มรูปแบบวิดีโอสั้นที่ได้รับความนิยม ได้จับมือกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) โดย WHO ได้เปิดบัญชีทางการบน TikTok เพื่อใช้เป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ที่ถูกต้องให้กับผู้คนทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ข้อมูลที่ถูกต้อง และสนับสนุนการใช้แพลตฟอร์มอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ การเปิดบัญชีทางการของ WHO หรือ องค์การอนามัยโลก (WHO – World Health Organization) บน TikTok ในครั้งนี้ เป็นความพยายามครั้งแรก ในการเข้าร่วมเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก โดย WHO ได้เลือกใช้ TikTok เป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ตอกย้ำว่า องค์กรใหญ่ระดับโลกต่างให้ความสำคัญ กับแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นนี้ หลังจากก่อนหน้าได้มีองค์กรระดับโลกอื่นๆ เช่น สภากาชาด (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) ที่ได้ร่วมเปิดใช้บัญชีทางการบนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ต่างๆ

สำหรับ บัญชีทางการของ WHO แม้เปิดได้เพียงไม่นาน แต่ก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มสูงขึ้นในเวลาอันสั้น ล่าสุดหลังเปิดบัญชีได้เพียง 5 วัน มีจำนวนผู้ติดตามมากถึง 200.6 แสนคน โดยปล่อยคลิปวิดีโอให้ความรู้แล้วทั้งหมด 4 ตัว มียอดวิววิดีโอรวมกว่า 97 ล้าน และยอดกดไลค์รวมที่ 1.4 ล้าน (ติดตามได้ทาง TikTok ID : WHO)

ด้าน ประเทศไทย โดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เดินหน้าเตรียมเปิดบัญชีทางการบนแพลตฟอร์ม TikTok ในบัญชีชื่อ @thaimoph โดยมีจุดประสงค์เพื่อเลือกใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ COVID-19 ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการใช้คอนเทนต์วิดีโอสั้นเช่นกัน