Intermittent Fasting เพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารได้อย่างไร?

การควบคุมน้ำหนักตัว

Intermittent Fasting (IF) คือ ระยะเวลาที่อดอาหารแบบเป็นช่วงๆ นั่นคือ มันเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่งดอาหารและช่วงเวลาที่ทานอาหารได้ อัตราส่วนระหว่างระยะเวลาที่อดอาหารกับระยะเวลาที่กินอาหารได้ เรียกว่า สูตร IF เช่น สูตร 16:8 หมายความว่าให้งดอาหาร 16 ชั่วโมงและกินอาหารได้ภายใน 8 ที่เหลือ นอกจากนั้นยังมีสูตรต่างๆ อีกมากมาย เช่น สูตร 12:12 หรือ สูตร 20:4

การอดอาหารของสิ่งชีวิตมีมาอย่างยาวนานหลายร้อยล้านปี ดังนั้น การอดอาหารและกินอย่างถูกวิธีคือเป้าหมายของการลดน้ำหนักแบบ IF ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งการควบคุมน้ำหนักตัวและการดูแลสุขภาพองค์รวม อัตราการเผาผลาญอาหารภายในร่างกายมากจะทำให้คนนั้นๆ ลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีกว่าคนอื่น จาการศึกษาทางการแพทย์มาหลายสิบปีชี้ให้เห็นว่า Intermittent Fasting ช่วยเพิ่มอัตราเผาผลาญได้อย่างมีนัยยะสำคัญดังนี้

การทำ Intermittent Fasting เพิ่มฮอร์โมนการเผาผลาญไขมันหลายตัว

ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่สำคัญภายในร่างกายมนุษย์เพราะมันมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารไปอวัยวะต่างๆ ฮอร์โมนจะแพร่กระจายไปยังเซลล์ทุกเซลล์เพื่อให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โกรทฮอร์โมน ซึ่งช่วยกระตุ้นด้านการเติบโต เป็นต้น

การอดอาหารแบบ Intermittent Fasting (IF) ช่วยเพิ่มฮอร์โมนสำหรับเผาผลาญสำคัญ 3 ตัว นั่นคือการทำ IF เป็นประจำจึงมีประโยชน์มากๆ ในการลดความอ้วนหรือดูแลน้ำหนักตัว

1. ฮอร์โมน อินซูลิน

อินซูลินเป็นหนึ่งในฮอร์โมนหลักที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บไขมันหรือเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงาน อินซูลินจะส่งสารไปบอกให้อวัยวะต่างๆ เก็บหรือเผาผลาญไขมันในช่วงเวลานั้น การมีอินซูลินสูงชนิดเรื้อรังจะทำให้คนนั้นๆ ลดน้ำหนักได้ยากและช้ากว่าคนปกติ ดังนั้นคนอ้วนส่วนใหญ่จึงมีระดับอินซูลินสูงกว่าคนทั่วไป และเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็งมากกว่าคนปกติ

การอดอาหารแบบ Intermittent Fasting (IF) นั้นทำให้ประสิทธิภาพการเผาผลาญแคลอรี่มากกว่าการกินอาหารแบบเดิม เพราะหลังจากอาหารตกลงถึงท้องร่างกายของคนที่อดอาหารจะหลั่งฮอร์โมนต่างๆ มากกว่าปกติเพื่อเร่งกระบวนการเผาผลาญและรีบส่งพลังงานไปยังอวัยวะต่างๆ ดังนั้น ฮอร์โมน อินซูลิน จึงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสะสมตัวมันในเส้นเลือด นั่นคือ ระดับอินซูลินจึงลดลงซึ่งดีต่อสุขภาพองค์รวม

2. โกรทฮอร์โมน (Growth Hormones)

การอดอาหารแบบ Intermittent Fasting (IF) จะทำให้โกรทฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ส่งสารไปยังเซลล์หรือระบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นด้านการเจริญเติบโต และโกรทฮอร์โมนยังช่วยลดไขมันสะสมภายในร่างกายได้ดีอีกด้วย นั่นคือ ยิ่งมีโกรทฮอร์โมนมากขึ้นการเผาผลาญก็ดีขึ้นและน้ำหนักตัวก็ลดได้เร็วขึ้น

จากการศึกษาในอดีตพบว่า การทำ IF ให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ เพศ วัย ยีนส์ และน้ำหนักตัว ปัจจุบันมีหลายงานวิจัยพบว่าจำนวนโกรทฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นในผู้ชายหรือผู้หญิงวัยทำงานนั้น แทบไม่เห็นความแตกต่างกันเลย ดังนั้น การอดอาหารแบบ IF ล้วนส่งผลดีต่อโกรทฮอร์โมนทุกคน

3. ฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine)

ฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) หรือ นอร์แอดรีนาลี (Noradrenaline) เป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการซึมเศร้า หากฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินลดลงมักเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า สมาธิสั้น และความดันในเลือดต่ำ นอกจากนี้แล้วมันยังคอยกระตุ้นให้สมองสั่งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อ และกระตุ้นอัตราการเผาผลาญอาหารไปเป็นน้ำตาลกลูโคสมากยิ่งขึ้น

จาการศึกษาพบว่าการอดอาหารแบบ Intermittent Fasting (IF) แล้วฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) จะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลเสียร้ายแรงอะไรตามมา นั่นคือเมื่อคุณทำ IF แล้ว ฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมัน

สรุป

Intermittent Fasting (IF) ช่วยลดอินซูลินลงแล้วไปเพิ่มโกรทฮอร์โมนกับนอร์อิพิเนฟรินแทน ฮอร์โมนทั้ง 3 ตัวนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการเผาผลาญอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันสะสมตามอวัยวะต่างๆ จากงานวิจัยพบว่า IF ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้มากถึง 14 % ดังนั้น IF จึงดีต่อการลดน้ำหนักและการรักษาสุขภาพองค์รวม เพื่อให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตามวิถึของ Intermittent Fasting คุณควรใช้แอปพลิเคชั่นมือถือมาช่วย ตัวอย่าง เช่นแอป FastHabit , แอป LIFE Fasting Tracker ,แอป Zero , แอป Window และแอป YouAte Food & Health Diary เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดยังไงก็ควรไปปรึกษาแพทย์ก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *