“ใส่หูฟังบ่อย” ภัยเงียบของคนยุคใหม่ สาเหตุ “ประสาทหูเสื่อม” ก่อนวัยอันควร

ในยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปถึง5Gในขณะนี้  ทำให้เทคโนRead More…