กลอย

กลอย (wild yam) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea hispida Dennst. เป็นพืชไม้เถาเลื้อRead More…